Kuo skiriasi Navier Stokes'io lygtys ir Reinoldso transporto teorema?


Atsakymas 1:

Navier Stokes'io lygtys yra ne kas kita, kaip antrasis Niutono dėsnis (F = Ma), taikomas skysto pakeliui.

(Kartais masės, impulso ir energijos išsaugojimo lygtys kartu vadinamos Navier Stokes)

Reinoldso transporto teorema yra matematinis rezultatas, kuris suteikia ryšį tarp (suminio) medžiagos darinio ir vietinių darinių. Iš esmės tai yra apibendrinta Leibnizo integralo taisyklė.