Kuo skiriasi revoliucija nuo sukilimo?


Atsakymas 1:

Tai priklauso nuo to, kurioje pusėje esate ... ;-)).

Revoliucija - iš lotyniško revolutio, „apsisukimas“ - yra esminis politinės valdžios ar organizacinių struktūrų pokytis, vykstantis per palyginti trumpą laiką, kai gyventojai pakyla sukilę prieš dabartinę valdžią.

Sukilimas: Tai yra plačiai paplitęs judėjimas prieš dominuojančią valdžią, prieš vyriausybę. Pradinė jo reikšmė - „sukilėlis“ = priešintis prieš - buvo sukilimas prieš neteisėtą vyriausybę. Paprastai naudojamas smurtas ir jis trunka trumpą laiką, kitaip jis sukelia revoliuciją - kuri yra prielaida - arba greitai užgesinama. Tai gali nutikti politiniais tikslais - pvz., Nuversti vyriausybę - arba socialiniais tikslais - nuversti visą valdančiąją klasę.