Kuo skiriasi pajamos ir maržos?


Atsakymas 1:

Finansų, ekonomikos ir apskaitos srityse dažnai bus vartojamas tas pats terminas, tačiau tai reiškia skirtingus dalykus.

Apskaitos požiūriu:

  • „Pajamos“ paprastai reiškia pinigus, kuriuos verslas gauna iš klientų sumokėdamas už prekių tiekimą ir (arba) paslaugų teikimą. Tai yra aukščiausia eilutė pelno (nuostolio) ataskaitoje (finansinės veiklos ataskaitoje), kuri taip pat gali būti apibūdinta kaip pardavimai, apyvarta ar uždirbti mokesčiai, atsižvelgiant į produktą, kurį parduoda įmonė. „Maržos“ paprastai reiškia bendrąjį pelną, kurį verslas uždirba dėl tų pardavimų. Tai apskaičiuojama iš pardavimo atimant tiesiogines išlaidas (ty pirkimus) vykdant tuos pardavimus. Bendrasis pelnas paprastai apskaičiuojamas tik įmonėms, parduodančioms prekes. Maržos gali būti išreikštos doleriais arba procentais, padalijant bendrąjį pelną $ iš pardavimų. Pastaba: „Maržos“ taip pat gali reikšti grynąjį pelną, kuris apskaičiuojamas iš bendrosios vertės atėmus visas netiesiogines išlaidas (ty nuomą). Pelnas. Vėlgi, grynojo pelno marža gali būti išreikšta kaip $ arba%, padalijus grynąjį pelną $ iš Sales $.