Kuo skiriasi susijusi literatūra nuo studijų?


Atsakymas 1:

Nežinau, ką turite omenyje „susijusi literatūra“, todėl atleiskite, jei neteisingai supratau klausimą. Apskritai literatūra yra tyrimo objektas. Studijos yra veikla, kuria susipažinome su literatūra. Dabar, kai susijusioje literatūroje turite omenyje pagalbinę pagalbą arba mokslinę / kritinę literatūrą, tada jos tikslas yra padėti pamatyti, kas buvo galvota ir argumentuota pirminiu tekstu ar tekstais, ir iš kokių perspektyvų. Idėja yra ta, kad literatūros kūrinių gelmių suvokimas yra kolektyvinė įmonė. Be to, laikui bėgant keičiasi kritinės reakcijos, kurios parodo, kaip atskiri autoriai ir darbai kalbėjo apie žmonių rūpesčius skirtingais istoriniais momentais. Kritinės tradicijos suteikia diachroninį teksto vaizdą. Kai kurie kritiniai požiūriai yra diachroniniai (pvz., Istoristiniai) patys savaime, kiti radikaliai sinchroniški, tačiau, laikant juos mokslo šaltiniu, jie atspindi žmogaus reakciją iš skirtingų sociokultūrinių ir laiko įterpimų.