Kuo skiriasi mokslų magistras ir inžinerijos magistras (ME)?


Atsakymas 1:

Magistro laipsnis Indijoje ir JK skirtas grynųjų mokslų magistrui, tokiam kaip matematika, fizika, zoologija, botanika, geologija ir chemija. Me arba inžinerijos magistras yra po BE ar B.Tech inžinerijos srautus. Bet JAV abu yra vadinami MS arba Master of Science. Indijoje IIT, NIT ir kai kurie techniniai universitetai suteikia M. Tech laipsnį, kuris yra technologijos magistro laipsnis.