Kuo skiriasi magnetinis momentas nuo magnetinio dipolio?


Atsakymas 1:

Mostoftheforcefieldslikegravity,electricfieldormagneticfieldhaveasourcedistributionlikemass,chargeandcurrentsrespectivelythatgivesrisetothefield.Thepotentialofsuchfieldsdecreaseslike1rasonegoesawayfromanidealizedinfinitesimalsource.Most of the force fields like gravity, electric field or magnetic field have a source distribution like mass, charge and currents respectively that gives rise to the field. The potential of such fields decreases like \frac{1}{r} as one goes away from an idealized infinitesimal source.

Kai atsižvelgiama į šaltinių paskirstymą, toli nuo šaltinių potencialą dažnai galima gerai suderinti kaip iš paprastesnio šaltinių paskirstymo. Pavyzdžiui:

Monopole:Thegravitationalpotentialofaplanet,farawayfromtheplanetcanbethoughtofasthatofapointmass,thispotentialthatfallsofflike1r,isknownasamonopolepotential.Monopole: The gravitational potential of a planet, far away from the planet can be thought of as that of a point mass, this potential that falls off like \frac{1}{r} , is known as a monopole potential.

Dipole:Whentherearetwoequalandoppositeelectricchargesclosetogether,atafarawaypointtheeffectofthenetchargeisnegligiblesothemonopoletermofthischargedistributioniszero.Theelectricpotentialofsuchachargedistributionissaidtobewellapproximatedbyadipoletermwholepotentialhasdistancedependenceof1r2Dipole: When there are two equal and opposite electric charges close together, at a far away point the effect of the net charge is negligible so the monopole term of this charge distribution is zero. The electric potential of such a charge distribution is said to be well approximated by a dipole term whole potential has distance dependence of \frac{1}{r^2}

Multipoles:Forarealisticsourcedistributions,thefarfieldpotentialcanbeexpandedtohavetermsofallpossiblepowers1rl,eachtermknownasamultipoleterm.Thequadrupoletermhasdistancedependenceof[math]1r3[/math]andacoefficientthatdependsonthesourcedistribution,whichiscalledthecorrespondingmultipolemoment.Multipoles: For a realistic source distributions, the far field potential can be expanded to have terms of all possible powers \frac{1}{r^l} , each term known as a multipole term. The quadrupole term has distance dependence of [math] \frac{1}{r^3} [/math] and a coefficient that depends on the source distribution, which is called the corresponding multipole moment.

Nuoroda: daugiapoliai momentai - USU fizika

Sonowcomingbacktoyourquestion,foranyrealcurrentdistribution,themagneticpotentialfarawayfromthecurrentshasnumberofmultipoleterms(otherthanthemonopoleterm,whichisalwayszeroforthemagneticfield).Howeverwhenthecurrentisjustcontainedinoneclosedloopthenthedipoletermisthedominentone.Hencemagneticfieldstrengthsareoftenmeasuredintermsoftheirdipolemoments.Howeverdonotethateverymultipoletermcorrespondsonlytoanidealisedsourcedistribution.Theidealisedcurrentloopwithareaaandcurrent[math]I[/math]issaidtohavethedipolemoment[math]Ia[/math]andinthelimitthatthecurrentgoestoinfinityandareagoestozero,insuchawaythat[math]Ia[/math]remainsfinite,thecurrentdistributioniscalledamagneticdipole.So now coming back to your question, for any real current distribution, the magnetic potential far away from the currents has number of multipole terms (other than the monopole term, which is always zero for the magnetic field). However when the current is just contained in one closed loop then the dipole term is the dominent one. Hence magnetic field strengths are often measured in terms of their dipole moments. However do note that every multipole term corresponds only to an idealised source distribution. The idealised current loop with area a and current [math] I [/math] is said to have the dipole moment [math] I a [/math] and in the limit that the current goes to infinity and area goes to zero, in such a way that [math] Ia [/math] remains finite, the current distribution is called a magnetic dipole.

Prisimenu, kad šis magnetinio dipolio apibrėžimas, kurį naudoja dauguma standartinių vadovėlių, kažkur susiduria su techniniais sunkumais, bet aš neatsimenu, kur būtent yra problema.


Atsakymas 2:

Elektros ir magnetikos fizika yra pagrįsta tuo, kaip mes naudojame šias savybes savo technologijose. Jie buvo sujungti ir sukalibruoti į elektromagnetinį spektrą, tačiau tai yra labai ribota begalinio elektromagnetinių virpesių masto dalis. Žmogaus sąmonė turi begalinį potencialą visatos elektromagnetiniame veikime, bet esant vibracijai daug subtiliau nei mūsų neapdorotas EM spektras.

Fizika negali suvokti magnetijos, nes tai yra būtina Visatos gyvavimo jėga. Žemės planetos magnetiniai poliai buvo pertvarkyti 2003 m., Kad būtų galima pasiruošti naujam magnetiniam suderinimui žmogaus DNR, kuris prasidėjo 2012 m.

Geriausia, ką galiu jausti žaisdamas su geležiniais magnetais, yra ta, kad, atrodo, yra pritraukianti jėga, pagrįsta atvirkštiniu įstatymu, kad galutinis pritraukimas taptų sukibimu. Atstūmimo jausmas veikia iš kvadratų dėsnio ir niekada negali susirišti. Tarp šių dviejų jėgų yra monopolio momentas, kuris neturi bendro proto apibrėžimo. Tvirto, plokščio apvaliojo magneto centre yra nedidelis plotas, kurį atstumia taip, kad du magnetai, kurie yra sujungti vienas su kitu perkeliant šį tašką, išskris vienas nuo kito. [žiūrėkite „magnto vyro“ eksperimentą „YouTube“]

Magnetinis dipolis yra mūsų supratimas apie šiaurę ir pietus arba apie teigiamą ir neigiamą. Šis mąstymo būdas priešingai nei poliai, traukiantys vienas kitą. Egzistuoja paradoksas, kad panašios medžiagos, kaip geležis, sujungia magnetinę trauką.

Sąmonės pasaulyje susirašinėjimas vyksta jausmų tonu. Jie keliauja emocinės energijos vienetais, kurie skiriasi dydžiu kaip „patinka, kad traukia“, kurie juda erdvėje, o ne tuo. Magnetika gali būti vertinama kaip moters grožis ir žavesys, pritraukiantis į ją vyro jėgą ir gyvybingumą. Vyro noras yra judėti pas ją ir suteikti jam energijos. Akimirkos ryšys suformuoja naują gyvenimą, o vyro noras susilpnėja ir pasitraukia.

Skirtumas tarp dipolio, kuris yra šiaurinė / pietinė magneto ašis, ir magnetinio momento yra santykis su medžiagos tankiu. Geležinio magneto atveju tai būtų momentas, kai du magnetai susilies.