Kuo skiriasi makroskopinis dydis ir mikroskopo dydis (fizika)?


Atsakymas 1:

Aš manau, kad jūs klausiate dėl statistinės mechanikos.

Visi termodinaminiai kintamieji, tokie kaip slėgis, temperatūra, entropija ir kt., Yra laikomi makroskopiniais dydžiais, kurie yra nagrinėjamos sistemos savybės. Termodinaminę sistemą vaizduoja šie kintamieji. Pagrindinė šių savybių elgsena yra sistemoje vykstantys mikroskopiniai reiškiniai.

  1. Koks yra dujų slėgis?

Ans. Vidutinė jėga, veikianti vieneto paviršiaus plotą nuolat keičiant dujų daleles.

2. Kas yra temperatūra?

Ans. Vidutinis visų nagrinėjamų dalelių kvadratinis greitis.

Taigi, jei sistemos dalelių skaičius yra didelis (N-> „Avagadro“ skaičius reikalingas statistinei mechanikai), tada kiekiai, kuriuos galite išmatuoti, tampa makroskopiniu dydžiu, o dalelių, atsakingų už elgesį, kiekiai tampa mikroskopiniu kiekiu. .

  • Apsvarstykite garsųjį ryšį, kuris susieja entropiją (makroskopinį kiekį) su galimų mikrostatų skaičiumi (mikroskopiniu kiekiu). Boltzmanno entropijos santykis, t.

S=kblog(W) \bf{S= k_{b} log(W) }

Čia W yra tam tikros makrostatos galimų mikrostatų skaičius. Tai yra mikroskopinis kiekis.

  • AnotherfamousexampleistheDiffusionprocessinaviscousfluid.Viscosity(γ)isthemeasureofoppositiontothemotionofasysteminafluid.Itisamacroscopicquantity.Diffusion(D)isamicroscopicquantityofaparticleintheviscousfluid.Therelationrelatingthemisthe,Einsteinrelation,[math][/math]Another famous example is the Diffusion process in a viscous fluid. Viscosity( \gamma) is the measure of opposition to the motion of a system in a fluid. It is a macroscopic quantity. Diffusion ( D ) is a microscopic quantity of a particle in the viscous fluid. The relation relating them is the, Einstein relation,[math] [/math]

D=γkbT. \bf{D= \gamma k_{b} T} .