Kuo skiriasi kibucas ir moshavas?


Atsakymas 1:

Panašus į kibucą, moshavas yra kooperatinių žemės ūkio gyvenviečių rūšis. Tai atskirų ūkių, veikiančių su bendra derliaus nuėmimo įranga, sandėliavimo patalpomis ir įvairiais kitais padargais, kolekcija.

Nors ūkininkai ir jų šeimos, kurie gyvena iš moshavim (daugiskaita - moshav), dalijasi įranga, finansinė nauda iš kiekvieno ūkio derliaus atitenka individualiai šeimai.

Kibbutzimas (daugiskaita) apibūdinamas kaip bendruomeniškesnė žemės ūkio gyvenvietė. Kibbutas hebrajų kalba reiškia „susibūrimas, grupė ar kolektyvas“. Kibuco ūkininkai ir jų šeimos sutelkia išteklius ir dalijasi turtais, kuriuos uždirba dirbdami. Tai yra kelių kartų gyvenvietė, kurioje vykdomas demokratinis valdymas. Paimta iš: Kuo skiriasi „Moshav“ ir „Kibbutz“ Izraelyje? - Rėmė alyvuogių medį Izraelyje