Kuo skiriasi defektas ir gedimas?


Atsakymas 1:

Klaidinga: ši defektų kategorija skiriasi nuo pateiktos reikalavimo specifikacijos. Tai reiškia, kad jei yra kokių nors neatitikimų reikalavimų dokumentuose, tai patenka į šią kategoriją.

Trūksta: Kuriant ar projektuojant praleidžiame bet kokius reikalavimus, kuriuos pateikia klientas, tai apima tas defektų kategorijas. Šio tipo trūkstamos priežastys atsiranda tada, kai kliento paaiškinti reikalavimai nebuvo tinkamai pažymėti, o kliento reikalavimai nebuvo tinkamai paaiškinti komandai, kai jie buvo sukurti.

Papildoma: Kuriant naujus reikalavimus, kurie nėra pridedami prie esamų reikalavimų ir kurių nėra pateikęs klientas, kūrimo metu ši pakeitimai ar trūkumai patenka į šią kategoriją