Kuo skiriasi sutarčių vadovas ir sutarčių administratorius?


Atsakymas 1:

Tai iš esmės priklauso nuo to, kaip atliekamas darbas. Kaip inžinierius, dirbantis pagal sutartį, inžinierius, manau, kad dauguma inžinerinių firmų gali turėti vieną skyrių sutarčių valdymui ir administravimui, tačiau tai priklauso nuo to, kaip vykdomos užduotys. Tiksliau sakant, sutarčių valdymas (CM) daugeliu atvejų yra „vykdomasis“, skirtingai nuo „lemiamo“ sutarčių administravimo (CA). CM labiau rūpi „politikos įgyvendinimas“, kita vertus, CA yra „politikos formavimas“. CM nusprendžia, kas ir kaip atliks darbą. Priešingai, CA daugiau dėmesio skiria tam, ką ir kada reikia daryti.

Apskritai, matau, CA turi visišką valdžią ir kontrolę. Bet kaip jau minėjau, ji skiriasi. Mano įmonėje mūsų sutarčių skyrius vykdo CM ir CA užduotis ...


Atsakymas 2:

Nors abi prigimtys yra gana panašios, tačiau, mano nuomone, CA (makro lygio valdymas) administruoja tik pagrindinę sutarčių riziką, tuo tarpu CM vaidmuo yra valdyti visą sutartį. Tai dažniausiai yra kasdienė veikla (mikrolygio valdymas). .

Įsivaizduokite, kad CA yra sutarčių departamento HOD, o jam vadovauja CM, kuris rūpinasi konkretaus skyriaus projektu.