Kuo skiriasi krikščionis nuo baptisto?


Atsakymas 1:

Krikštytojas yra krikščionių rūšis.

Įsidėmėtina, kad baptistai tiki, jog krikštas galioja tik asmenims, išpažįstantiems krikščioniškąjį tikėjimą (taigi, nereikia krikštyti kūdikių ar kitokiu būdu prievartinių krikštų.) Ir kad krikštas turi būti atliekamas visiškai panardinant į vandenį.

Baptistai turi ir kitų įsitikinimų.

  • Kiekvieno žmogaus individuali atskaitomybė Dievui. Žmonės vertinami kaip individai, todėl kiti santykiai neturi reikšmės. Pavyzdžiui, buvimas bažnyčios nariu nepadaro krikščionio, o vaikai nėra baudžiami už savo tėvų nuodėmes. Gelbėjimas tikėjimu. Asmenims reikia tikėjimo, kad būtų išvengta prakeikimo. Vienintelis Biblijos autoritetas tinkamam įsitikinimui ir praktikai. Pavyzdžiui, tai prieštarauja Romos katalikams, kurie mano, kad popiežiaus žodžiai ir Bažnyčios tradicijos taip pat yra valdžios šaltiniai. Vietinių kongregacijų autonomija. Kiekviena atskira baptistų grupė yra nepriklausoma nuo kitų grupių.

Atsakymas 2:

Pasauliniu mastu baptistai yra nedidelė sekta, priklausanti „krikščionių“ skėčiui, daugiausia įsikūrusi JAV (35 mln.). Visame pasaulyje jie yra labai susiskaldžiusi grupė.

Paprastai jie atsiriboja nuo apaštalų ir pagrindinių bažnyčių (RCC, ROC, EOC, OOC ir kt.), Europos Tarybos, liuteronų ir kitų protestantų ar reformatų grupių.

Paprastai jie nepriima 381CE Nicene'o pažymos, teikdami pirmenybę jų pačių prisipažinimams, kurių yra daug. Kai kurios grupės atmeta visas kreidinių formulių formas.

Jei tikinčiųjų tikėjimo jų doktrinais krikštas yra tai, kas juos apibūdina, tada JW, Christadelphians ir INC yra jų ranka. Nors vėlesnės trys grupės nepriima Nicos įstatymų ir kitų „baptistų“, galinčių išlaikyti kitas tokias šeimas, kaip Vienybė, Sabelianizmas, Monarchizmas, Marcelianizmas ir kt. (Visos nuomonės oficialiai atmetamos III ar 4 amžiuje CE) bažnyčios).

Baptistų konfesijų sąrašas - Vikipedija

Istorikai atsekė ankstyviausią bažnyčią, pažymėtą „Baptistas“, dar 1609 m. Amsterdame, Nyderlandų Respublikoje, o jos klebonu buvo anglas separatistas Johnas Smytas.

Baptistai - Vikipedija


Atsakymas 3:

Aš nesutinku su pora asmenų, kurie atsakė į klausimą.

Baptistai yra protestantų krikščionių rūšis. Baptistai iškilo angliškojoje reformacijoje oficialiai apie 1610 m. Kai kurie baptistai mano, kad konfesija tam tikra forma egzistavo nuo ankstyvosios bažnyčios laikų, vadinamoje „kraujo pėdsakų“ teorijoje. Jie buvo kongregacijų atstovų sesuo, laikydamiesi demokratinės bažnytinės valdžios formos. Paprastai jie skyrėsi nuo katalikų ir kitų protestantų konfesijų, tokių kaip liuteronai, metodistai, anglikonai ir presbiterionai, tuo, kad atmeta pedokristiką, norėdami palaikyti jaunimo ar suaugusiųjų krikštymą. Tai jie dalijasi su daugeliu kitų evangelikų bažnyčių, kartu su savo žemu bažnyčios vaizdu į liturgiją ir prieš tūkstantmečius vykstančiu Kristaus sugrįžimo vaizdu.

Jie nėra nedidelė krikščionių grupė. Jie yra didžiausia protestantų grupė Jungtinėse Valstijose ir nepaprastai dideli kitose pasaulio vietose. Tiesa, kad jie yra labai susiskaidę, kai kurie yra labai fundamentalistai, kiti - liberaliųjų pusių. Dauguma jų yra vidutinio sunkumo fundamentalistai ar evangelikai, ir yra nemažai konfesijų, kurios yra krikšto, tiesiog oficialiai neidentifikuojančios kaip baptistai.