Kuo skiriasi katilų inspektorius nuo katilo kvalifikacijos inžinieriaus?


Atsakymas 1:

Katilo kvalifikacijos inžinierius yra išlaikytas BOE (katilo eksploatavimo inžinieriaus) egzaminas. Įgudęs inžinierius, įgydamas kvalifikaciją, gali valdyti katilą. Visa atsakomybė už saugų ir nesklandų katilo valdymą tenka jam. Kvalifikacijos pažymėjimas taip pat yra teisinis reikalavimas įmonėms, turinčioms katilus, kuriuos privaloma vykdyti.

Inspektorius, kita vertus, yra vyriausybės paskirtas kandidatas, kuris patvirtina, kad eksploatuojamas katilas atitinka nustatytus įstatymų reikalavimus ir rizika, kad jis nebus eksploatuojamas. Katilų inspektorius taip pat yra kvalifikacijos išlaikymo specialistas, kuris atvyko į egzaminą / pokalbį, kurį atliko katilų direktorius, o sėkmingai atlikus patikrinimą, buvo paskirtas inspektoriumi.