Kuo skiriasi „būtybė“ nuo „savęs“?


Atsakymas 1:

Selves yra būties / būtybių rinkinio pogrupis. Bet kurį subjektą, kurį mes patiriame, galime vadinti „subjektu“: mūsų saulė, Marsas, mano katė, mano skrybėlė. Aš nežinau nė vieno, įskaitant save, kuris mano, kad mano skrybėlė yra aš. Bet mes galime paklausti (pasak kai kurių) „“ kas yra Marsas savaime, ne tik kaip mes jį patiriame?… Kas yra Pieno kelias, kas yra mano katė, kokia aš esu - ne kaip mano pažįstami ar net patiriu (net introspekcija - ko tu negali padaryti dėl manęs, nors tu gali padaryti dėl tavęs), bet kadangi aš pats esu nepatyręs, net pats sau. Kai kuriuos subjektus mes klasifikuojame kaip save, o kitus kaip ne save. Abiem atvejais vis dėlto , Kantas (žymiausiai) išskyrė kiekvieną dalyką kaip patyrusį ir patį savaime - pastarąjį kaip realų, bet kaip nepatyrusį ar nepatirtą.