Kuo skiriasi strateginiai santykiai ir dvišaliai santykiai?


Atsakymas 1:

Nekreipsiu dėmesio į dvišalių ir strateginių santykių apibrėžimus. Tai jau pateikta kai kuriuose aukščiau pateiktuose atsakymuose.

Pagrindinis šių dviejų rūšių santykių skirtumas yra susijęs su DIRECT naudos aiškumu užmezgant ryšius. Dvišaliuose santykiuose pastebimi pranašumai yra daug aiškesni ir tiesioginiai, palyginti su strateginiais.

Tai yra kažkas panašaus į dvišalius santykius labiau linkusius į širdį, o strateginius - labiau į smegenis! (Pvz., Meilės santuokos prieš šeimos organizuotas santuokas)