Kuo skiriasi socializmas Rusijoje ir komunizmas Kinijoje?


Atsakymas 1:

Rusija galėjo turėti kažkokį proletariato pagrindą ir jauną pramoninę sistemą, tai leido valstiečiams ir proletariatams bendradarbiauti. Priešingai, Kinija neturėjo beveik jokių pramonės pajėgumų. Ankstyvoji komunistų partija Kinijoje atidžiai laikėsi Rusijos politinės filosofijos. Tačiau Kinijos komunistų partijos įkūrėjas Mao Zedongas dėl minėtų priežasčių nesutiko su Kinijos darbininkų revoliucijos idėja. Pirmasis taip pat pasiūlė sambūvį su kapitalizmu, o pastarieji atsisakė šios minties ir išliko agresyvūs JAV, kaip savo imperialistinio priešo, atžvilgiu. Šie skirtumai lėmė Kinijos ir Sovietų Sąjungos susiskaldymą septintajame dešimtmetyje. Kinijoje Mao Zedong pradėjo kultūrinę revoliuciją (1966–1976), siekdamas užkirsti kelią Rusijos SSRS biurokratinio komunizmo plėtrai. Šie skirtumai, savaime suprantama, yra nereikšmingi, tačiau jų pakako, kad kiltų pasienio konfliktas ir diskusijos dėl to, kas veda globalų komunizmą, kuris galiausiai lemia susiskaidymą


Atsakymas 2:

Šiame klausime yra didelis trūkumas. Socializmas ir komunizmas yra dvi skirtingos ideologijos. Šiandien beveik visos vyriausybės yra socializmas. Socializmas teigia, kad vyriausybė teikia tam tikrą apsauginį tinklą ar paramą žmonėms.

Komunizmas yra valdžios forma, kai viskas priklauso žmonėms.

Tiek Kinija, tiek Rusija nebėra komunistai. Abi jos yra kapitalistinės tautos.