Dviejų skaičių suma yra 361, o skirtumas tarp dviejų skaičių yra 173. Kas yra du skaičiai?


Atsakymas 1:

Tegul du skaičiai yra x ir y. Remiantis teiginiu, šių dviejų skaičių suma yra 361

x + y = 361 ……… ek. 1

Kaip teigiama, šių dviejų skaičių skirtumas yra 173. Atitinkamai

x - y = 173 ……. ..Eq. 2

Apskaičiuojant x reikšmę iš Eq. 2

xy = 173

x = 173 + y

Pakeitus šią x vertę ekvivalentu. 1

x + y = 361

(173 + y) + y = 361

173 + y + y = 361

173 + 2y = 361

2y = 361-173

2y = 188

y = 188/2

y = 94

Dabar y reikšmė yra išreikšta lygybe. 1

x + y = 361

x + 94 = 361

x = 361–94

x = 267

Taigi du skaičiai yra 267 ir 94

Atsakykite dviem skaičiais: 267 ir 94

Dabar patikrinkite, ar atsakymas teisingas, nurodydami reikšmes Eq. 1

x + y = 361

267 + 94 = 361

361 = 361

Reiškia, kad atsakymas teisingas.