Skirtumas tarp dviejų skaičių yra 1550. Jei didesnis skaičius dalijamas iš mažesniojo, koeficientas yra 6, o likusioji dalis yra 20. Kuo mažesnis skaičius?


Atsakymas 1:

Tegul didžiausias skaičius yra jūsų ir mažiausias kaip x.

Tada Y = 1550 + x, taip pat y = 6x +20.

Antroje lygtyje dabar naudokite y reikšmę kaip 1550 + x.

1550 + x = 6x + 20

Dabar paimami kintamieji viename gale, o skaitiniai kitame gale.

6x-x = 1550-20

5x = 1530

X = 1530/5

X = 306.

Įrašę x reikšmę į pirmą lygtį, kurią gauname

Y = 1550 + 306

Y = 1856.

Patikrinti

1856/306 ateina 6 kaip koeficientas, o 20 - kaip likusi dalis.