Fizika: Kuo skiriasi jėga ir sąveika?


Atsakymas 1:

Čia mes užsiimame semantika, rasite įvairius jėgos ir sąveikos apibrėžimus.

Tiesiog žvelgiant į žodį sąveika, inter + veiksmas, tai reiškia veiksmą tarp dalykų, fizikoje, tarp objektų. Kas lemia veiksmą, yra jėga. Jėga veikia, kad pakeistų objekto judesio būseną. Taigi jis sąveikauja su objektu.

Sąveika, bendravimas yra įtakos sinonimas, daro įtaką.


Atsakymas 2:

Manau, kad dydis yra visa jėgos energija, o intensyvumas - tos jėgos energija tam tikru tašku, nutolusiu nuo šaltinio. Sąveika būtų rezultato aprašymas. Tai, kaip tas įvykis paveikė objektus (pakeitė būseną), paprastai sukelia impulsą kryptimi, tačiau bendra sąveika apima suspaudimą, deformaciją, šiluminę, cheminę ir kt. ...