Ar yra skirtumas tarp ekonomikos ir ekonometrijos?


Atsakymas 1:

Ekonometrija yra ekonomikos poskyris, kuris naudoja statistiką, siekdamas pateikti empirinius įrodymus apie ekonomines sąvokas. Nors ekonometrija laikoma sava specializacijos sritimi, ji yra pakankamai svarbi, kad profesionalūs ekonomistai gautų pakankamai žinių, neatsižvelgiant į specializacijos sritį. Indianoje, magistrantūros studijų programai reikalingi 3 ekonometrijos kursai, palyginti su dviem mikro ir 2 makro matematikos kursais (taigi mikroekonomikai geriau jaučia ekonometriją nei makroekonomiką ir atvirkščiai).


Atsakymas 2:

Ekonomika yra didžiulė. Ekonometrija yra viena iš jos dalių, leidžiančių naudoti ekonomikos taikymo sritis. Tarkime, kad tarp kainos ir tiekiamo kiekio yra teigiamas ryšys (naudojantis jūsų mikroekonomikos koncepcijomis), tačiau norite pagrįsti šią informaciją naudodamiesi 5 metų firmos duomenys. Pradės veikti ekonometrija!

Artha punktas