Ar yra koks skirtumas tarp elektrinio ir plazminio lanko?


Atsakymas 1:

Na, taip, tai yra skirtingi reiškiniai, bet jie yra susiję. Elektrinis lankas gali generuoti plazmą (ir dažniausiai tai sukuria), ir jis naudojamas „plazmos lankui“ sukurti, pavyzdžiui, tam tikruose plazmos degikliuose.

Elektros lankas yra dujų (arba vidutinės) gedimas veikiant dideliam įtampos tarpui (iš tikrųjų, ne taip aukštai ...). Per šį skilimą dujos gauna energiją ir gali būti jonizuotos. Tai priklauso nuo joms reikalingos jonizacijos energijos. Pavyzdžiui, oras dažnai jonizuoja, kai atsiranda elektros lankas.

Taip sakant, yra keletas prietaisų, kurie plazmai generuoti naudoja elektrinę lanką. Pvz., Plazminio lanko suvirinimas (https: //en.m.wikipedia.org/wiki / ...), kuriame dujos teka įrenginyje, tinkamai suprojektuotame elektros lankui gaminti. Kol teka, dujos tiekiamos ir jonizuojamos pylime, naudojamame lydymui ir virinimui.