Ar potencialų skirtumas tarp dviejų grandinės taškų yra vienodas?


Atsakymas 1:

Potencialų skirtumas (kritimas) tiesiškai didės atsižvelgiant į atstumą tarp dviejų taškų, nes laidininko atsparumas yra laido ilgio (ir pločio) funkcija. Jei „grandinė“ yra perduota galios visoje šalyje mastu, būtų reikšminga, jei ji yra integruotoje grandinėje, ji bus ypač maža.


Atsakymas 2:

Tai prilygsta aukščiui tarp dviejų kraštovaizdžio taškų.

Tarkime, kad A taško potencialas žemės atžvilgiu / atskaitos atžvilgiu yra 12 V, o taško B žemės paviršiaus atžvilgiu yra 5 V. Tada taško A potencialas yra 7 V aukščiau taško B. Arba potencialo skirtumas tarp taško A ir B yra 7 V. Priešingai, potencialo skirtumas tarp B ir A yra - 7 V.

Tikiuosi, kad gavai.