Kalbant apie nusikalstamą veiką, kuo skiriasi nusikaltimo padarymas ir bendrininkavimas?


Atsakymas 1:

Apskritai, palengvinimas (kai jis egzistuoja) nereikalauja, kad nusikaltimas būtų faktiškai įvykdytas - gali pakakti tik suteikti paramą ir galimybę nusikaltimui įvykdyti. Tai nereikalauja ir faktinio dalyvavimo pačiame nusikaltime - jei jūs kam nors duosite pinigų, žinodami, kad jie bus naudojami nusikaltimui įvykdyti, tada jūs „palengvėjote“ tą nusikalstamą veiką.

Kita vertus, bendrininkas privalo atlikti tam tikrus veiksmus, siekdamas sustiprinti nusikaltimą arba užkirsti kelią paties nusikaltimo atskleidimui, ir reikalauja, kad nusikaltimas būtų faktiškai įvykdytas.