Kaip fizikoje skiriasi galia nuo jėgos?


Atsakymas 1:

Tai yra du skirtingi dalykai:

Galia

  • Ar energijos kiekis, perduotas per laiko vienetą, matuojamas vatais, kai viena vata yra viena energija per energiją perduota džauliu per sekundę. Pavyzdžiui, lemputės paprastai turi didžiausią galią vatais. Tarkime, kad tai 60W. Tai reiškia, kad lemputė per sekundę perduos 60 džaulių energijos. Septyniasdešimt paprasčiau. Jei kas nors sako, kad turite galingus raumenis, jūs galite išsiugdyti daugiau jėgos, nes per tam tikrą laiką sugebate perduoti daugiau energijos, padėdami jums pakelti svorį. ar nieko. Tai nėra labai naudinga, jei per labai ilgą laiką galite perduoti daug energijos; jums reikia greitai perduoti energiją, kitaip gravitacija vėl imsis svorio atgal

Jėga

  • Apibūdinamas kaip dviejų objektų sąveika, sukelianti vieno arba jų abiejų judesio pasikeitimą. Matuojama niutonais, kur vienas niutonas yra jėga, reikalinga 1 kg masės pagreičiui pasiekti 1 m / s², nesant jokių kitų jėgų. fizikoje jūsų svoris matuojamas niutonais, nes Žemės gravitacija kiekvienam jo gravitacinio lauko objektui taiko jėgą, kuri yra be galo didelė (arba taip sakoma)

Perduotos energijos kiekį galima apskaičiuoti padauginus jėgą daiktui iš atstumo, judėto jėgos kryptimi, vėlgi nesant priešingų jėgų. Padalijimas į tai, kiek laiko reikia, suteikia galios.


Atsakymas 2:

Jėga: tai stūmimas ar traukimas ir priklauso nuo daikto inercijos (atsparumo jo būklės / judesio pokyčiams)

Fizikos jėgos apibrėžimas: F = ma

Jėga matuojama niutonais

Darbas: jėgos matas, sukeliantis poslinkį jėgos kryptimi.

Darbas = F • d, kur F = jėga ir d = poslinkis jėgos kryptimi. • yra taškinis produktas.

Darbas matuojamas džauliais.

Galia: matuojama, kiek darbo nuveikta per tam tikrą laiko tarpą

P = W / t

Kitaip tariant, galia nurodo, kokia jėga tam tikru laiko intervalu sukelia poslinkį jėgos kryptimi.

Galia matuojama džauliais per sekundę arba vatais.