Prancūzų kalba, kuo skiriasi „mes kiti“, „kiti jūs“, „kiti jie“ ir „mes“, „jūs“, „jie“?


Atsakymas 1:

Žvelgiant iš metropolijos prancūzų perspektyvos, mes-jūs, jūs-kiti ir jie-kiti yra archajiškos šiuolaikinių asmeninių įvardžių mums, jums ir jiems formos.

Šie įvardžiai vis dar egzistuoja neoficialiose kanadiečių prancūzų kalbose (Kvebeke, Naujajame Brunsvike), taip pat prancūzų kalbose Cajun (Luiziana), kur jie naudojami kaip standartinės formos, neatsižvelgiant į registrą, nors, matyt, yra įprastesni nei neautentiški.

  • Standartinė prancūzų kalba
  • Cajun prancūzų kalba

Iš esmės tai yra ispanų įvardžių nos [otros] ir vos [otros] prancūzų kalbos versijos, nors jų vartojimas šiek tiek skiriasi.