Kaip apskaitoje skiriasi kaupimas ir realizavimas?


Atsakymas 1:

Buhalterinėje apskaitoje kaupimas reiškia įvykio / operacijos pripažinimą finansinėse ataskaitose, susijusias su vertės perdavimu tarp dviejų šalių, nesvarbu, ar įmonė iš karto gavo grynųjų pinigų, ar ne už tą konkretų įvykį. Įvykis lemia balanso turto, įsipareigojimų arba nuosavybės dalies pasikeitimą.

Kita vertus, realizavimas reiškia faktinių grynųjų pinigų gavimą už operaciją.

Taigi kaupimo sistemoje verslas gali gauti arba negauti grynųjų pinigų, tačiau Realizacijos metu grynieji pinigai turi būti gauti arba įvykis turi būti konvertuotas į grynuosius pinigus, kad būtų galima galutinai atsiskaityti už operaciją.