Kaip atsimeni katijonų ir anijonų skirtumą?


Atsakymas 1:

Yra paprastas, tačiau svarbus skirtumas tarp katijono ir anijono. Katijonai yra tos rūšys, kurios daro teigiamą krūvį arba yra sulūžusios praraddamos elkonus, taigi turi teigiamą krūvį. Kita vertus, anijonai yra rūšys, turinčios neigiamą krūvį ir susidarančios priimant elektronus iš kitų rūšių. Taip pat katijonai paprastai yra mažesnio dydžio, palyginti su pradiniu atomu, tuo tarpu anijonai yra didesnio dydžio.